Dalbygenealogen    

 

 


 

                   

     Här under vinjetten Dalbygenealogen kommer föreningens medlemstidning Dalbygenealogen att läggas upp digitalt så
     att medlemmar fritt kan söka i aktuella eller tidigare nummer

     Inloggning kommer att vara medlemsnummer och e-postadress som anmälts till medlemsregistret.

     När detta digitala arbete kommer att genomföras är i dagsläget oklart. Besked om när det är aktuellt, kommer att meddelas till medlemmarna.


 

Frågor om innehållet viceordf@dalbysff.se Webbtekniska frågor Kontakt