Dalby
Evenemang

 

 
2020-02-24 Årsmötet den 24 februari 2020
2019-11-20 Årsavslutning den 20 november, Eginogården i Dalby.
2019-10-21 Film och nostalgikväll
2019-10-09 Lars Yngve berättar
2019-02-25 Årsmöte den 25 februari
2018-02-21 Årsmöte Eginogården i Dalby
2017-11-22 Årsavslutning den 22 november Eginogården i Dalby
2017-02-22 Årsmöte den 22 februari i Eginogården i Dalby.
2016-23-11 Årsavslutningen i Dalby
2016-10-12 20 årsjubileum på Eginogården i Dalby. IB
2016-10-12 20 årsjubileum på Eginogården i Dalby
2016-02-26 Årsmöte de 24 feberuari på Eginogården i Dalby.
2015-11-25 Årsavslutning den 25 november Eginogården i Dalby.
2014-11-26 Årsavslutning den 26 november Eginogården i Dalby.
2013-12-03 Julbord
2013-02-26 Årsmötet den 26 februari på Eginogården i Dalby.
2012-11-28 Julbord på Dalby Gästis.

 

Frågor om innehållet ordf@dalbysff.se Webbtekniska frågor webmaster@dalbysff.se