Bonderup

Bonderup – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.
1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Bonderups församling var eget pastorat fram till 1530. 1530-1680 bildade Bonderup-Esarp pastorat. 1680-1925 Hällestad-Bonderup. Från 1925-05-01 Dalby Pastorat.

Bonderup var egen kommun 1863 till 1951. 1952 gick Bonderup upp i Dalby storkommun. 1974 gick Dalby upp i Lunds storkommun.

Antal invånare i  Bonderup:

1810: 468 st, 1840: 730 st, 1850: 871 st, 1856: 874 st, 1892: 885 st, 1913: 856 st, 1930: 799 st, 1950: 731 st, 1960: 640 st, 1970: 526 st, 2000: 487 st.

Åren 1850-1855:

Befolkningen 31 december 1850: 460 män, 411 kvinnor = 871 personer.
Under åren 1850-1855 vigdes: 22 par, 143 barn föddes, varav 10 oäkta.
Antalet hushåll/matlag inom församlingen den 31 december 1855: 170 st.

År 1911:

Kommunalskatten 3:80 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 11 830 kronor. Kommunens utgift: 10 189 kronor.
Kommunens tillgångar: 42 434 kronor. Kommunens skulder: 200 kronor. 

År 1913:

Kommunens landareal 1 779 hektar, varav odlad mark 1 185 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 1 403 900 kronor.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 152 200 kronor.
Uppskattad inkomst av kapital och arbete inom kommunen 147 673 kronor.