Om oss

Hösten 1996 bildades Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening.
Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund (SSf) och Skånes släktforskarförbund.

Som medlem får du vår tidning , Dalbygenealogen, tre gånger per år.

Programpunkter på föreningsmötena upptar bland annat föredrag av allmänt historiskt intresse, film- och bildvisningar samt studiebesök på olika intressanta institutioner och platser.

Vi anordnar också ”Öppet Hus-” och ”Drop in”-sammankomster, då vi berättar
om släktforskning och hjälper medlemmar och intresserade.

Vår- respektive höstprogrammen annonseras också på vår Facebook-sida, som heter som föreningen, samt på de lokala biblioteken och medborgarkontoren.
 
Årsavgiften för enskild medlem är 200 kr och hel familj 300 kr.
Bankgiro 5048-3619, Swish 123 644 5654