Skön sommar!

Vi önskar alla våra medlemmar en skön sommar och kanske lite extra tid för släktforskning och besök i gamla hemtrakter. Glöm inte inte heller att hälsa på äldre släktingar och intervjua dem om vad de minns från förr.

Det blir också släktforskardagar i Malmö den 24-25 augusti och det får ni inte missa. De bjuder på många intressanta föreläsningar och utställare. (https://sfd2024.se/)

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Skön sommar!

Information från årsmötet den 24/2

Jag vill här informera om årsmötet som vi hade den 28 feb. på Eginogården i Dalby. 43 medlemmar deltog i mötet. Kenneth Bjermqvist valdes till mötesordförande och Margaretha Nilsson att föra protokoll.

Till justeringspersoner valdes Bo Hallin och Knut Sandqvist. Ordförande föredrog verksamhetsberättelse för 2023. Karin Svenninger föredrog revisionsberättelsen som godkändes. Jan Bengtsson redogjorde för föreningens balans och resultat för 2023 samt budget för 2024. Efter detta beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Mötet godkände även att medlemsavgiften blir oförändrad för år 2025, vilket är 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familj på samma adress.

Ordförande presenterade förslaget om ändringar av stadgarna som tidigare har sänts ut till alla och presenterats vid medlemsmötet i Södra Sandby den 14 sept. 2023. Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt förslaget. De nya stadgarna kommer att läggas in på vår hemsida www.dalbysff.se.

Ordförande informerade om de diskussioner som Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening (DSFF) har haft med föreningen DalbyMinnen (DM) angående överskott från boken ”Dalby vi minns”. Föreningarna har haft något olika uppfattningar om detta. Efter samtal mellan DSFF och DM har vi i samförstånd kommit fram till ett avtal, som båda föreningarnas styrelser står bakom. Detta avtal godkändes av mötet och samtidigt tog DM tillbaka sin motion som inkommit till mötet.

Avtalet innebär i korthet att DSFF betalar ut det s.k. öronmärkta beloppet av 63 298 kr när DM presenterat en faktura från tryckeriet. Uppstår det kostnader inför bokens framställande, kan ett förskott av max 15 000 kr betalas ut. Detta belopp avräknas från 63 298 kr när boken klar. DM skall till DSFF utge 140 exemplar av boken till DSFF.

Detta avtal undertecknades av respektive föreningars ordförande.

Styrelsens sammansättning för 2024 är oförändrad och två nya revisorer invaldes. Liselott Håkansson och Torsten Persson ersätter Marie-Louise Håkansson och Lars Persson. Tyvärr saknar vi någon ordinarie ledamot i valberedningen.

Till hedersmedlemmar i DSFF utsågs Inger Nilsson och Kerstin Olsson för deras insatser och mångårigt arbete i DSFF.

Efter årsmötet höll Annika Rodman ett mycket uppskattat och intressant föredrag om Revinge.

Hälsningar
Kenneth Bjermqvist

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Information från årsmötet den 24/2

EXTRAPROGRAM om MIN SLÄKT

Kommande onsdag har vi tematräff i Strädelängan för er som vill lära mer om programmet Min Släkt. Ta gärna med egen dator och få hjälp med programmet. Ingen anmälan eller kostnad.

Plats: Strädelängan, Dalby

När:   Onsdagen den 6 mars, kl. 18.00 – 20.30

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för EXTRAPROGRAM om MIN SLÄKT

Nytt zoom-föredrag från Skånes släktforskarförbund

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nytt zoom-föredrag från Skånes släktforskarförbund

Dags att betala medlemsavgiften för 2024!

Enskild medlem 200 kr/år och hel familj på samma adress 300 kr/år. Du kan betala via bankgiro 5048-3619 eller med Swish 123 644 5654.
Betalning bör göras senast den 15 februari. Vid frågor kontakta vår kassör Jan Bengtsson (janbengtsson1945@gmail.com)

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dags att betala medlemsavgiften för 2024!

Nytt zoomföredrag från Skånes släktforskarförbund

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nytt zoomföredrag från Skånes släktforskarförbund

God Jul och Gott Nytt Släktforskarår 2024 önskar vi i styrelsen för Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt Släktforskarår 2024 önskar vi i styrelsen för Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening

Volontärer sökes!

Malmö Släktforskarförening ordnar nästa års Släktforskardagar i Baltiska Hallen den 24 – 25 augusti 2024.
Man behöver hjälp att genomföra detta arrangemang och söker därför volontärer hos Skånes släktforskarföreningar.

Är du intresserad av att hjälpa till så anmäl dig till Kenneth Bjermqvist per mail. (k.bjermqvist@gmail.com)

Ange vilka dagar och ev. arbetsuppgifter som är av intresse enligt nedanstående. Man beräknar att man skall kunna arbeta minst 4 tim. någon av dagarna.

Arbetsuppgifter:

  • Utställningsgrupp arbetar den 22 – 25 aug
  • Organisation runt föredragen, någon den 23 aug. samt den 24 – 25 aug.
  • Inträde, någon 23 aug samt den 24 – 25 aug.
  • Garderob och försäljning av matbiljetter, någon den 23 aug samt den 24 – 25 aug.
  • Service i lokalen (hjälp att hitta mm), någon den 23 aug samt den 24 – 25 aug.
  • Släktforskarservice, 24 – 25 aug
Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Volontärer sökes!

Årets sista zoom-föredrag den 6 december.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årets sista zoom-föredrag den 6 december.

Temadag om fattiga och rika i Skåne

Skånes släktforskarförbund anordnar en temadag den 18 november på detta tema. Medlemmar i någon ansluten släktforskarförening får 50 kr i rabatt.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Temadag om fattiga och rika i Skåne