Kontakt med styrelsen

Ordförande Kenneth Bjermqvist, tfn 0763 27 43 93; k.bjermqvist@gmail.com
Vice ordförande Lena Högström, tfn 0708 50 46 46; lenahogstrom45@gmail.com
Kassör Jan Bengtsson, tfn 0708 43 14 50; janbengtsson1945@gmail.com
Sekreterare Margaretha Nilsson, tfn 0709 98 90 87; margaretha.nilsson@hotmail.se
Redaktör Annika Rodman, tfn 0763 23 81 77; e-post: annikarodman@hotmail.com
Ledamot Yvonne Collovin, tfn, e-post: yvonne.collovin@gmail.com
Ledamot Marianne Mossberg, tfn 0703 25 89 09, e-post: mossberg.marianne@telia.com

Behöver du ändra/lägga till adress, e-post eller telefonnummer, kontakta Jan Bengtsson.
Har du frågor om släktforskning, kontakta Lena Högström.
Undrar du något om våra kurser, kontakta Kenneth Bjermqvist eller Kerstin Olsson.