Dalby

Dalby – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Dalby församling bildade eget pastorat fram till 1530. 1530-1641 pastoratet Dalby-Hällestad. 1641-1925 Hällestads pastorat. 1925-05-01 bildades Dalby-Hällestads-Bonderups-Gödelövs pastorat. Från 1962 Dalby-Hällestad-Bonderups pastorat.

Dalby var egen kommun 1863 till 1973. 1952 bildades Dalby storkommun, då Bonderup och Torna Hällestad gick upp i kommunen. 1974 gick Dalby storkommun upp i Lunds storkommun.

Dalby var Municipalsamhälle åren 1942 till 1954. Municipalsamhällen var ofta tätorter med järnvägsstation, som infört en eller flera särskilda stadsstadgor. Municipalsamhälle, som administrativ enhet, infördes i slutet av 1800-talet och avskaffades 1971.

Antalet invånare i Dalby:

1850: 1 311 st, 1892: 1 366 st, 1913: 1 718 st, 1930: 1 724 st, 1950: 1 709 st, 1960: 1 953 st, 1970: 3 314 st, 2000: 5 719 st, 2011 (inklusive Torna Hällestad och Bonderup): 3 799 män, 3 778 kvinnor = 7 577 st.

Åren 1850-1855:

Befolkningen 31 december 1850: 666 män, 645 kvinnor = 1 311 personer.
Under åren 1850-1855 vigdes: 42 par, 215 barn föddes, varav 28 oäkta.
Antalet hushåll/matlag i församlingen den 31 december 1855: 269 st

År 1911:

Kommunalskatten 5:10 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 27 960 kronor. Kommunens utgift: 48 736 kronor.
Kommunens tillgångar: 166 556 kronor. Kommunens skulder: 94 920 kronor.

År 1913:

Kommunens landareal 2 540 hektar, varav odlad mark 1 640 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 1 586 800 kronor.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 679 000 kronor.
Uppskattad inkomst av kapital och arbete inom kommunen 317 625 kronor.