Föreningens styrelse

Ordförande Kerstin Olsson, tfn 0724 30 90 02
Vice ordförande Kenneth Bjermqvist, tfn 0763 27 42 93
Kassör Jan Bengtsson, tfn 0708 43 14 50
Sekreterare Inger Nilsson, tfn 0705 79 11 90
Ledamot Ulla Tengvall Bengtsson, tfn 0708 55 27 70
Ledamot Annika Rodman 0763 23 81 77
Ledamot Lena Högström, tfn 0708 50 46 46