Genarp

Genarp – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Genarps församling, eget pastorat fram till 1974, Från och med 1974-06-12, Genarps-Lyngbys-Gödelövs pastorat.

Genarp var egen kommun 1863 till 1951. 1952 gick Lyngby och Gödelöv upp i Genarps storkommun. 1974 gick Genarps storkommun upp i Lunds storkommun.

Antalet invånare:

1850: 2 142 st, 1870: 4 500 st (då var Genarp som störst), 1892: 2 047 st, 1913: 1 948 st, 1930: 1 790 st, 1950: 1 505 st, 1960: 1 370 st, 1970: 1 877 st, 2000: 2 631 st, 2011 (inklusive Lyngby och Gödelöv): 1 933 män, 1 900 kvinnor = 3 833 st.

Åren 1850-1855:

Befolkningen 31 december 1850: 1 064 män, 1 078 kvinnor = 2 142 personer.
Under åren 1850-1855 vigdes: 64 par, 419 barn föddes, varav 31 oäkta.
Antalet hushåll/matlag i församlingen den 31 december 1855: 393 st.

År 1911:

Kommunalskatten 5:71 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 28 172 kronor. Kommunens utgift: 27 294 kronor.
Kommunens tillgångar: 66 098 kronor. Kommunens skulder: 19 770 kronor.

År 1913:

Kommunens landareal 6 219 hektar, varav odlad mark 3 396 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 2 445 200 kronor.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 286 100 kronor.
Uppskattad inkomst av kapital och arbete inom kommunen 267 858 kronor.