Gödelöv

Gödelöv – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Gödelövs församling fick sitt namn 1927 enligt KMT. Hette tidigare Göddelöv.
Var eget pastorat fram till 1590. 1590-1925 Gödelöv-Lyngby. 1925-05-01-1961 med Dalby. 1962-1974 Gödelöv-Lyngby, Från 1974-06-12 med Genarp.
 

Gödelöv var egen kommun 1863 till 1951. 1952 gick Gödelöv upp i Genarps storkommun.1974 gick Genarps storkommun upp i Lunds storkommun.

Antalet invånare i  Gödelöv:

1850: 692 st, 1892: 729 st, 1913: 570 st, 1930: 411 st, 1950: 370 st, 1960: 222 st, 1970: 170 st.

Åren 1850-1855:

Befolkningen 31 december 1850: 354 män, 338 kvinnor = 692 personer.
Under åren 1850-1855 vigdes: 24 par, 131 barn föddes, varav 12 oäkta.
Antalet hushåll/matlag i församlingen den 31 december 1855: 136 st.

År 1911:

Kommunalskatten 5:46 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 9 689 kronor. Kommunens utgift: 12 003 kronor.
Kommunens tillgångar: 62 870 kronor. Kommunens skulder: 4 950 kronor.

År 1913:

Kommunens landareal 2 013 hektar, varav odlad mark 1 181 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 1 053 600 kronor.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 17 000 kronor.
Uppskattat inkomst av kapital och arbete inom kommunen 53 796 kronor.