Hardeberga

Hardeberga – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Hardeberga församling hörde förr till Sandby, bildade pastorat med Sandby från 1570. 1670-1942 bildades pastoratet Hardeberga-Södra Sandby. Från 1943 Södra Sandby pastorat.

Hardeberga var egen kommun 1863 till 1951. 1952 gick Hardeberga upp i Södra Sandby storkommun. 1974 gick Södra Sandby upp i Lunds storkommun.

Antal invånare i Hardeberga:

1850: 681 st, 1892: 742 st, 1913: 590 st, 1930: 610 st, 1950: 513 st, 1960: 440 st, 1970: 342 st, 2000: 1 007 st.

Åren 1850-1855:

Befolkningen: 351 män, 330 kvinnor = 681 personer.Under åren 1850-1855 vigdes: 15 par, 83 barn föddes, varav 12 oäkta.
Antalet hushåll/matlag i församlingen den 31 december 1855: 107 st.

År 1911:

Kommunalskatt 4:90 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 9 218 kronor. Kommunens utgift: 7 505 kronor.
Kommunens tillgångar: 89 646 kronor. Kommunens skulder: 25 958 kronor.

År 1913:

Kommunens landareal 2 029 hektar, varav odlad mark 1 432 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 1 161 700 kronor.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 185 200 kronor.
Uppskattad inkomst av kapital och arbete inom kommunen 98 253 kronor