Lyngby

Lyngby – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Lyngby församling var förr troligen pastorat Lyngby-Gödelöv-Genarp. 1925-1961 Lyngby och Genarp. 1962-1974 Lyngby-Gödelöv-Genarp. 1974 Genarps pastorat.

Lyngby var egen kommun 1863 till 1951,1952 gick Lyngby upp i Genarps storkommun.1974 gick Genarps storkommun upp i Lunds storkommun.

Antalet invånare i Lyngby:

1850: 1 195 st, 1884; 1 254 st, 1892: 1 202 st, 1913: 1 044 st, 1930: 877 st, 1950: 655 st, 1960: 555 st, 1970: 452 st.

Åren 1850-1855:

Befolkningen 31 december 1850: 601 män, 594 kvinnor = 1 195 personer.
Under åren 1850-1855 vigdes: 30 par, 190 barn föddes, varav 17 oäkta.
Antalet hushåll/matlag i församlingen den 31 december 1855: 248 st.

År 1911:

Kommunalskatten 9:50 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 19 098 kronor. Kommunens utgift: 16 003 kronor.
Kommunens tillgångar: 80 668 kronor, Kommunens skulder: 41 200 kronor.

År 1913:

Kommunens landareal 1 933 hektar, varav odlad 1 567 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 1 558 300 kronor.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 79 100 kronor.
Uppskattad inkomst av kapital och arbete inom kommunen 117 981 kronor.