Revinge

Revinge – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Revinge församling bildade fram till 1939 pastorat med Silvåkra. 1940-1961 med Harlösa. Från 1962 med Södra Sandby.

Revinge var egen kommun 1863 till 1951. 1952 gick Revinge upp i Södra Sandby storkommun. 1974 gick Södra Sandby upp i Lunds storkommun.

Antal invånare i Revinge:

1850: 390 st, 1892: 458 st, 1913: 529 st, 1930: 479 st, 1950: 526 st, 1960: 535 st, 1970: 473 st, 2000: 566 st. 

Åren 1850-1855:

Befolkningen 31 december 1850: 204 män, 186 kvinnor = 390 personer.
Under åren 1850-1855 vigdes: 19 par, 68 barn föddes, varav 1 oäkta.
Antalet hushåll/matlag i församlingen den 31 december 1855: 79 st.

År 1911:

Kommunalskatten 6:00 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 9 213 kronor. Kommunens utgift: 7 505 kronor.
Kommunens tillgångar: 89 646 kronor. Kommunens skulder: 25 958 kronor.

År 1913:

Kommunens landareal 1 415 hektar, varav odlad mark 813 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 539 700 kronor.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 225 600 kronor.
Uppskattad inkomst av kapital och arbete inom kommunen 152 310 kronor.