Silvåkra

Silvåkra – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.

1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Silvåkra församling bildade eget pastorat fram till och med 1939. 1940-1961 bildades pastorat tillsammans med Harlösa. Från och med 1962 tillsammans med Veberöd och Vomb.

Silvåkra var egen kommun 1863 till 1951. 1952 gick Silvåkra upp i Veberöds storkommun. 1974 gick Veberöd upp i Lunds storkommun.

Antal invånare i Silvåkra:

1850: 607 st, 1892: 700 st, 1913: 727 st, 1930: 629 st, 1950: 439 st, 1960: 310 st, 1970: 179 st, 2000: 100 st.

Åren 1850 – 1855:

Befolkningen 31 december 1850: 297 män, 310 kvinnor = 607 personer.
Under åren 1850-1855 vigdes 28 par, 118 barn föddes, varav 3 oäkta barn.
Antalet hushåll/matlag i församlingen den 31 december 1855: 131 st.

År 1911:

Kommunalskatten 5:90 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 8 680 kronor. Kommunens utgift: 21 960 kronor.
Kommunens tillgångar: 34 928 kronor. Kommunens skulder: 37 500 kronor.

År 1913:

Kommunens landareal 1 781 hektar, varav odlad mark 1 174 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 807 300 kr.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 82 500 kronor.
Uppskattad inkomst av kapital och arbete inom kommunen 109 250 kronor.