Södra Sandby

Södra Sandby – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Sandby församling, Sandby i Torna Härad, fick enligt beslut av KMT 1885-04-17 namnet Södra Sandby. Sandby var tidigare införlivad i Flyinge. 1570 pastorat tillsammans med Hardeberga. 1670-talet till 1942 bildades Hardeberga pastorat. 1943-1961 Södra Sandby-Hardeberga. Från 1962 Södra Sandby-Hardeberga-Revinge pastorat.

Södra Sandby var egen kommun 1863 till 1973. 1974 gick Södra Sandby storkommun upp i Lunds storkommun.

Antalet invånare i Södra Sandby:

1850; 1 873 st, 1892: 1 845 st, 1913: 1 857 st, 1930: 2 029 st, 1950: 1 833 st, 1960: 2 039 st, 1970: 3 580 st, 2000: 5 663 st, 2011 (inklusive Hardeberga och Revinge): 3 985 män, 4 013 kvinnor = 7 998 st.

Åren 1850-1855:

Befolkningen 31 december 1850: 940 män, 933 kvinnor = 1 873 personer.
Under åren 1850-1855 vigdes: 86 par, 310 barn föddes, varav 19 oäkta.
Antalet hushåll/matlag i församlingen den 31 december 1855: 356 st.

År 1911:

Kommunalskatten 4:90 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 23 383 kronor. Kommunens utgift: 29 355 kronor.
Kommunens tillgångar: 107 227 kronor. Kommunens skulder: 79 860 kronor.

År 1913:

Kommunens landareal 3 410 hektar, varav odlad mark 2 535 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 2 032 300 kronor.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 511 000 kronor.
Uppskattad inkomst av kapital och arbete inom kommunen 323 273.