Torna Hällestad

Torna Hällestad – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Torna Hällestads församling bildade pastorat fram till 1645 med Dalby. 1645-1680 bildades pastoratet Hällestad-Dalby. 1680-1925 pastoratet Hällestad, Dalby, Bonderup. Från 1925-05-01 Dalby Pastorat.

Torna Hällestad var egen kommun 1863 till 1951. 1952 gick Torna Hällestad upp i Dalby storkommun. 1974 gick Dalby upp i Lunds storkommun.

Antal invånare i Torna Hällestad:

1850: 1 113 st, 1892: 1 114 st, 1913: 962 st, 1930: 977 st, 1950: 786 st, 1960: 687 st, 1970: 549 st, 2000: 724 st.

Åren 1850-1855:

Befolkningen 31 december 1850: 544 män, 569 kvinnor = 1 113 personer.
Under åren 1850-1855 vigdes: 42 par, 163 barn föddes, varav 9 oäkta.
Antalet hushåll/matlag i församlingen den 31 december 1855: 224 st.

År 1911:

Kommunalskatten 5:65 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 13 376 kronor. Kommunens utgift: 12 645 kronor
Kommunens tillgångar: 30 249 kronor. Kommunens skulder: 2 128 kronor.

År 1913:

Kommunens landareal 2 579 hektar, varav odlad mark 1 949 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 1 296 200 kronor.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 164 900 kronor.
Uppskattad inkomst av kapital och arbete inom kommunen 110 979 kronor.