Veberöd

Veberöd – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Veberöds församling var eget pastorat fram till 1941. Från 1942 Veberöd-Vombs pastorat. Från 1962 Veberöd-Vomb-Silvåkra.

Veberöd var egen kommun 1863 till 1973. 1952 bildades Veberöds storkommun, då Vomb och Silvåkra gick upp i kommunen. 1974 gick Veberöds storkommun upp i Lunds storkommun.

Veberöd var Municipalsamhälle åren 1919 till 1957. Municipalsamhällen var ofta tätorter med järnvägsstation, som infört en eller flera särskilda stadsstadgor. Municipalsamhälle, som administrativ enhet, infördes i slutet av 1800-talet och avskaffades 1971.

Antal invånare i Veberöd:

1850: 1 309 st, 1892: 1 353 st, 1913: 1 432 st, 1930: 1 550 st, 1950: 1 565 st, 1960: 1 451, 1970: 1 825 st, 2000: 4 726 st, 2011 (inklusive Vomb och Silvåkra): 2 779 män, 2 777 kvinnor = 5 556 st.

Åren 1850 – 1855:

Befolkningen 31 december 1850: 655 män, 654 kvinnor = 1 309 personer.
Under åren 1850-1855 vigdes: 46 par, 230 barn föddes, varav 22 oäkta.
Antalet hushåll/matlag i församlingen den 31 december 1855: 257 st.

År 1911:

Kommunalskatten 5:90 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 19 842 kronor. Kommunens utgift: 17 908 kronor.
Kommunens tillgångar: 48 166 kronor. Kommunens skulder: 16 613 kronor.

År 1913:

Kommunens landareal 3 990 hektar, varav odlad mark 2 230 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 1 617 200 kronor.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 541 200 kronor.
Uppskattad inkomst av kapital och arbete inom kommunen 205 898 kronor.