Vomb

Vomb – socken, församling, kommun
Kulturhistoriska uppgifter om socken, församling, kommun.

Uppgifter hämtade bland annat från SCB och uppslagsböcker.

Kommunen bildades 1863. Tidigare var det socknen som tog hand om världsliga och andliga frågor.1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommun i dagens mening infördes.

Vombs församling, fick sitt namn genom beslut av KMT 1927-10-12, då namnet ändrades från Våmb till Vomb. Vomb bildade eget pastorat fram till 1941, då Vomb-Veberöd bildades. Från 1942 Veberöds pastorat.

Vomb var egen kommun 1863 till 1951. 1952 gick Vomb upp i Veberöds storkommun. 1974 gick Veberöd upp i Lunds storkommun.

Antal invånare i  Vomb:

1850: 593 st,1865: 700 st, 1892: 512 st, 1913: 525 st, 1930: 411 st, 1950: 266 st, 1960: 198 st, 1970: 154 st, 2000: 152 st.

Åren 1850 – 1855:

Befolkningen 31 december 1850: 291 män, 302 kvinnor = 593 personer.
Under åren 1850-1855 vigdes 32 par, 101 barn föddes, varav 9 oäkta.
Antalet hushåll/matlag i församlingen den 31 december 1855: 126 st.

År 1911:

Kommunalskatten 3:40 kronor per intjänad hundralapp.
Kommunens inkomst: 7 151 kronor. Kommunens utgift: 7 184 kronor.
Kommunens tillgångar: 19 496 kronor. Kommunens skulder: 56 kronor.

År 1913:

Kommunens landareal 2 894 hektar, varav odlad mark 1 081 hektar.
Jordbruksegendomarnas totala taxeringsvärde 830 000 kronor.
Totala taxeringsvärdet för andra fastigheter 40 000 kronor.
Uppskattad inkomst av kapital och arbete inom kommunen 54 946 kronor.